Inici > Unitats de conversió i caracterització qualitativa d’espècies forestals
 

Espècie/
 font

Humitat
(% en b.h.)

PCS0
(kcal/kg)

PCI0
(kcal/kg)

PCI
(H: 20% en b.s.) (kcal/kg)

Cendres
(% en b.s.)

Carboni
(% en b.s.)

Nitrogen
(% en b.s.)

Hidrogen
(% en b.s.)

prova

   

Font: elaboració Consorci Forestal de Catalunya, 2009
b.h.: base humida
% b.s.: percentatge en base seca
Clor: <0,04% en b.s. per les mostres del Consorci Forestal de Catalunya
Sofre: <0,05% en b.s. per les mostres del Consorci Forestal de Catalunya
PCS0: poder calorífic superior a un 0% d’humitat
PCI0: poder calorífic inferior a un 0% d’humitat

 
Inici > Unitats de conversió i caracterització qualitativa d’espècies forestals