Can Pere de l'Om

 

Ubicació

Terme municipal: Marata - Les Franqueses del Vallès
Comarca: Vallès Oriental
Propietat/ promotor: Privat

Any d’inici de funcionament de la instal·lació: 2008 (revisada: 11/2009)

Instal·lació i equips

Descripció del procés de valorització de la biomassa

 • Tipus de conversió tèrmica: Combustió convencional.
 • Tipus d’energia generada: Tèrmica.

Descripció dels equips instal·lats

 • Caldera: Caldera GILLES de 49 kW
 • Sistemes de sortida de fums: Netejadors horitzontals automàtics i xemeneia de doble capa.
 • Sitja:
  • > Dimensions i capacitat (m3): 6 m3 (textil)
  • > Sistema de descàrrega: Descàrrega pneumàtica
  • > Sistema d’alimentació: Vis-sens-fi

Descripció dels usos

Aigua calenta sanitària (ACS) i calefacció.

Biomassa utilitzada

Tipus: Pèl·let
Distància de subministrament (km): 66 km
Requeriments:
 • > Granulometria-mida: -
 • > Humitat: -
 • > Altres: Pèl·let de la millor qualitat.

Consum anual: 10 tones (2008)

Producció de cendres: 60 litres

Aspectes econòmics

 • Cost inversió: 29.218,43 €
 • Ajuts públics:
  6.443.79 €
 • Temps amortització (anys): 6-7 anys
 • Estalvi emissions de combustibles fòssils: -

Observacions

Instal·lació combinada amb captadors solars per a la generació d'aigua calenta sanitària (ACS) i calefacció.

Dades de contacte

Consorci Forestal de Catalunya: 972 842 708
consorci@forestal.cat

Vincles
www.forestal.cat