Caldera per a masia dedicada a l'allotjament rural

 

Ubicació

Terme municipal: Lladurs
Comarca: Solsonès
Propietat/ promotor: SAT 777 CAT RIUFRET

Any d’inici de funcionament de la instal·lació: 2010

Instal·lació i equips

Descripció del procés de valorització de la biomassa

 • Tipus de conversió tèrmica: Combustió convencional
 • Tipus d’energia generada: Tèrmica

Descripció dels equips instal·lats

 • Caldera: Hargassner, model WTH70, de 70 kW
 • Sistemes de sortida de fums: Netejador de partícules vertical als intercanviadors de calor i xemeneia de doble capa
 • Sitja:
  • > Dimensions i capacitat (m3): 80 m3
  • > Sistema de descàrrega: Superior a nivell de terra, amb camió bolquet o pis mòbil
  • > Sistema d’alimentació: Ballesta a la sitja i vis-sens-fi fins a la caldera

Descripció dels usos

Calefacció per a calefactar 600 m2 i ACS per a 12 banys i cuina

Biomassa utilitzada

Tipus: Estella forestal
Distància de subministrament (km): Inferior a 30 km

Consum anual: 36 tones

Producció de cendres: 30 a 50 litres/mes

Aspectes econòmics

 • Cost inversió: 81.087,50 €
 • Ajuts públics:
  30% ICAEN
 • Temps amortització (anys): 5-6 anys
 • Estalvi emissions de combustibles fòssils: 51.150 kg de CO2

Observacions

Degut a la particularitat de la masia, la caldera i la sitja es fan a 55 metres de la masia fent arribar el subministrament mitjançant un tub de baixa pèrdua calòrica.

Dades de contacte

Consorci Forestal de Catalunya: 972 84 27 08
Vincles
www.forestal.cat