La Casa del Bosc

 

Ubicació

Terme municipal: Santa Coloma de Farners
Comarca: La Selva
Propietat/ promotor: La Casa del Bosc

Any d’inici de funcionament de la instal·lació: 2011

Instal·lació i equips

Descripció del procés de valorització de la biomassa

 • Tipus de conversió tèrmica: Combustió convencional
 • Tipus d’energia generada: Tèrmica

Descripció dels equips instal·lats

 • Caldera: Herz, model Pelletstar de 45 kW
 • Sistemes de sortida de fums: Netejador de partícules horitzontal als intercanviadors de calor i xemeneia de doble capa
 • Sitja:
  • > Dimensions i capacitat (m3): 13,5 m3
  • > Sistema de descàrrega: A nivell, amb descàrrega pneumàtica des del carrer
  • > Sistema d’alimentació: Vis-sens-fi fins a la caldera

Descripció dels usos

Calefacció per a les quatre plantes de l'edifici amb un total de 450 m2

Biomassa utilitzada

Tipus: Pèl·let
Distància de subministrament (km): 70 km

Consum anual: 10 tones

Producció de cendres: entre un 0,5% i un 1% del pèl·let consumit; a ple hivern un calaix cada 20 dies, aproximadament

Aspectes econòmics

 • Cost inversió: 30.000 €
 • Ajuts públics:
  30% de l'ICAEN
 • Temps amortització (anys): 6-7 anys
 • Estalvi emissions de combustibles fòssils: 27.000 kg de CO2

Dades de contacte

Consorci Forestal de Catalunya: 972 84 27 08
Vincles
www.forestal.cat