Granja Hotel Restaurant La Riba

 

Ubicació

Terme municipal: Vilanova de Sau
Comarca: Osona
Propietat/ promotor: Granja Hotel La Riba

Any d’inici de funcionament de la instal·lació: 2009

Instal·lació i equips

Descripció del procés de valorització de la biomassa

 • Tipus de conversió tèrmica: Combustió convencional
 • Tipus d’energia generada: Tèrmica

Descripció dels equips instal·lats

 • Caldera: HT Enerco, model Tulimax de 400 kW
 • Sistemes de sortida de fums: Netejador de partícules horitzontal als intercanviadors de calor i xemeneia de doble capa
 • Sitja:
  • > Dimensions i capacitat (m3): 30 m3
  • > Sistema de descàrrega: Superior a nivell de terra, amb camió bolquet, pis mòbil o pala de tractor
  • > Sistema d’alimentació: Pis mòbil hidràulic a la sitja i vis-sens-fi fins a la caldera

Descripció dels usos

Calefacció i ACS per a calefactar els 994 m2 de la granja (2.500 garrins cada cinc setmanes), l'hotel de 13 habitacions amb una superfície total de 3.870 m2 i els 2 habitatges amb un total de 6 banys. ACS per alimentar tots els banys i cuines del conjunt.

Biomassa utilitzada

Tipus: Estella forestal
Distància de subministrament (km): Estella de la pròpia finca
Requeriments:
 • > Granulometria-mida: G50
 • > Humitat: 35% màx.
 • > Altres: Es permet certa variabilitat en la granulometria

Consum anual: 120 tones

Producció de cendres: Un carretó cada 10-15 dies. Les cendres es barregen amb terra per adob.

Aspectes econòmics

 • Cost inversió: 250.000 €
 • Ajuts públics:
  Ajut de l'ICAEN
 • Temps amortització (anys): 7 anys
 • Estalvi emissions de combustibles fòssils: 128.405 kg de CO2

Observacions

La caldera està situada al costat de la granja pel que s'ha fet una distribució que enllaça la granja, l'hotel i les dues cases, mitjançant un tub de baixa pèrdua calòrica de 300 m de llargada. Per emmagatzemar tota l'estella de l'any es disposa d'un espai de més de 500 m3.

Dades de contacte

Hotel-restaurant La Riba de la Vall de Sau: 93 884 70 23