CEIP Pompeu Fabra de LLoret de Mar

 

Ubicació

Terme municipal: Lloret de Mar
Comarca: La Selva
Propietat/ promotor: Ajuntament de Lloret de Mar

Any d’inici de funcionament de la instal·lació: 2010

Instal·lació i equips

Descripció del procés de valorització de la biomassa

  • Tipus de conversió tèrmica: Combustió convencional
  • Tipus d’energia generada: Tèrmica

Descripció dels equips instal·lats

  • Caldera: Hack 200 kW distribuïda per Kapelbi
  • Sistemes de sortida de fums: Xemeneia d'acer inoxidable i de doble capa
  • Sitja:
    • > Dimensions i capacitat (m3): 75 m3
    • > Sistema d’alimentació: Vis-sens-fi fins a la caldera

Descripció dels usos

Calefacció i ACS

Biomassa utilitzada

Tipus: Policombustible

Aspectes econòmics

  • Cost inversió: 49.000 €

Observacions

Es tracta d'una instal·lació que forma part d'un projecte de l'Ajuntament de Lloret de Mar, a través del qual el consistori, mitjançant una subvenció del FEESL, ha executat les obres d'instal·lació de les calderes de biomassa en quatre centres escolars del municipi: el CEIP Pere Torrent, el CEIP Pompeu Fabra, el CEIP Esteve Carles i la llar d'infants Lola Anglada. En els quatre centres docents es preveu consumir a l'any un total aproximat de 130 tones de pèl·let o bé 200 tones d'estella. Això representa un estalvi en emissions de CO2 de més de 141 tones anuals respecte a les emissions de gas natural.

Dades de contacte

David Merino (Kapelbi Catalunya): 639 13 95 07