Caldera de generació de vapor - Cooperativa La Fageda

 

Ubicació

Terme municipal: Santa Pau (Fageda d'en Jordà)
Comarca: Garrotxa
Propietat/ promotor: Cooperativa La Fageda

Any d’inici de funcionament de la instal·lació: 2014

Instal·lació i equips

Descripció del procés de valorització de la biomassa

 • Tipus de conversió tèrmica: Combustió
 • Tipus d’energia generada: Tèrmica, generació de vapor

Descripció dels equips instal·lats

 • Caldera: Caldera L.Solé de 1.500 kg/h de vapor (1.100 kW). Graella de combustió mòbil.
 • Sistemes de sortida de fums: Xemeneia amb cicló i filtre de fums.
 • Sitja:
  • > Dimensions i capacitat (m3): 80
  • > Sistema de descàrrega: Sitja soterrada. Descàrrega amb camió bolquet o pis mòbil.
  • > Sistema d’alimentació: Disc rotatiu amb ballesta i vis sens fi fins a la caldera

Descripció dels usos

Generació de vapor

Biomassa utilitzada

Tipus: Estella forestal
Distància de subministrament (km): <100 km

Consum anual: 624 tones/any

Producció de cendres: <1%

Aspectes econòmics

Dades de contacte