Gràfica de preus
Feb 2012
Màx. 75.00 €
Mín. 60.00 €

Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
Qualitat 2 Qualitat 2 Vic Febrer 2012 60.00 | 75.00 €/t