Gràfica de preus
Feb 2012
Màx. 200.00 €
Mín. 160.00 €

Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
Qualitat 1 Qualitat 1 Vic Febrer 2012 160.00 | 200.00 €/t