Gràfica de preus
Feb 2012
Màx. 160.00 €
Mín. 130.00 €

Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
Qualitat 2 Qualitat 2 Vic Febrer 2012 130.00 | 160.00 €/t