Taula 1: Classificació de l’estella segons les normes UNE-CEN/TS 14961 i ÖNORM 7133 i tenint en compte la humitat

    Classificació de l’estella segons humitat
Humitat   UNE-CEN/TS 14961 ÖNORM 7133
10% b.h.   M20
(humitat igual o inferior al 20% b.h.)
W20
(humitat inferior al 20%)
15% b.h.  
20% b.h.  
25% b.h.   M30
(humitat igual o inferior al 30% b.h.)
W30
(humitat entre el 20% i el 30% b.h.)
30% b.h.  
35% b.h.   M40
 (humitat igual o inferior al 40% b.h.)
W35
(humitat entre el 30 i el 35% b.h)
40% b.h.   W40
(humitat entre el 35 i el 40% b.h)
45% b.h.   M55
(humitat igual o inferior al 55% b.h.)
W50
(humitat entre el 40 i el 50% b.h)
50% b.h.  
55% b.h.    
60% b.h.   M65 (humitat igual o inferior al 65% b.h.)
65% b.h.