Taula 3: Classificació de l’estella segons la norma ÖNORM 7133 i tenint en compte la granulometria

Classificació de l’estella segons granulometria. Norma ÖNORM 7133

 

Rangs de granulometria

Valors màxims permesos

màx 20%

60-100%

màx 20%

màx. 4%

Secció màxima

Longitud

G30

> 16 mm

16-2,8 mm

2,8-1 mm

< 1 mm

3 cm2

8,5 cm

G50

>31,5 mm

31,5-5,6 mm

5,6-1 mm

< 1 mm

5 cm2

12 cm

G100

> 63 mm

63-11,2 mm

11,2-1 mm

< 1 mm

10 cm2

25 cm