Inici
 

Aplicacions energètiques

Es podria dir que la biomassa representa una forma determinada d’emmagatzemar una quantitat d’energia. L’energia del sol, mitjançant la fotosíntesi, queda emmagatzemada en forma d’energia química a les plantes.

La manera de transformar la biomassa en energia depèn, sobretot, del tipus de biomassa i de l’aplicació energètica que es vulgui donar a aquesta energia. Amb els diferents processos i sistemes de transformació de la BFP es pot donar origen a diferents energies: la tèrmica, l’elèctrica i la mecànica.

Energia tèrmica

És l’aplicació més comuna i s’utilitza bàsicament per a calefacció. A partir d’aquesta energia es genera aigua calenta, aire calent i vapor. Residualment, es pot aprofitar el vapor que es desprèn per a la producció d’energia elèctrica o altres processos industrials.

Energia elèctrica

S’obté, principalment de la transformació tèrmica de la biomassa. També es pot generar energia elèctrica a partir de determinats processos de transformació bioquímics. Per generar l’energia elèctrica a partir de la biomassa hi ha diferents sistemes tecnològics:

Cicle de vapor: basat en la combustió (transformació tèrmica) de la biomassa a partir de la qual es genera vapor el qual mitjançant la seva expansió fa moure una turbina.

Turbina de gas: basat en la gasificació (transformació tèrmica) de la biomassa. Utilitza els gasos de síntesi obtinguts d’aquest procés, els quals fan moure una turbina. Si els gasos que surten de la turbina s’aprofiten en un cicle de vapor, llavors es parla de cicle combinat.

Motor alternatiu: motor que utilitza els gasos de síntesi obtinguts a partir de la gasificació de la biomassa.

Es parla de cogeneració quan es produeix principalment energia elèctrica i s’aprofiten els excedents de calor per a la producció d’energia tèrmica.

Energia mecànica

Mitjançant els processos bioquímics de transformació de la biomassa s’obtenen bioolis i bioalcohols que són capaços d’alimentar motors d’explosió (també anomenats motors de gasolina i gasoil)

 
Inici