Inici > Unitats de conversió i caracterització qualitativa d’espècies forestals

 

 

Relació entre unitats de potència

Unitats

J/s

Kcal/h

MW

J/s

1

0,860

1*10-06

Kcal/h

1,162

1

1,162*10-06

MW

1*10+06

8,60*10+05

1

Relació entre unitats d’energia

Unitats

TJ

Kcal

tep

termies

MWh

TJ

1

2,389*10+08

23,885

2,390*10+05

277,778

Kcal

4,186*10-09

1

1*10-07

1*10-03

1,163*10-06

tep

4,187*10-02

1*10+07

1

10.000

11,628

termies

4,184*10-06

1.000

1,000*10-04

1

1,162*10-03

MWh

3,600*10-03

8,600*10+05

0,086

8,604*10+02

1

Dades referents al volum, al pes i a l’energia de l’esteri d’estella

Volum aparent

Volum real (m3 de fusta)

Pes en verd (t)

Pes en sec (t)

Energia (tep)

Energia (kcal)

Equivalència en litres de fuel

1 esteri d’estella

0,5

0,3

0,17

0,09

900.000

85-100 litres de fuel

 
Inici > Unitats de conversió i caracterització qualitativa d’espècies forestals