Escola d'Educació Primària a Olost

 

Ubicació

Terme municipal: Olost.
Comarca: Osona (Lluçanès).
Propietat/ promotor: Ajuntament d'Olost.

Any d’inici de funcionament de la instal·lació: 2008 (revisada: 12/2009).

Instal·lació i equips

Descripció del procés de valorització de la biomassa

 • Tipus de conversió tèrmica: Combustió convencional.
 • Tipus d’energia generada: Tèrmica.

Descripció dels equips instal·lats

 • Caldera: Caldera d'estella Herz Biomatic de 250 kW.
 • Sistemes de sortida de fums: Recollidor de partícules de gasos.
 • Sitja:
  • > Dimensions i capacitat (m3): 80 m3.
  • > Sistema de descàrrega: Soterrada.
  • > Sistema d’alimentació: Vis-sens-fi.

Descripció dels usos

Calefacció escola de primària.

Biomassa utilitzada

Tipus: Estella de bosc.
Distància de subministrament (km): 20 km.
Requeriments:
 • > Granulometria-mida: -
 • > Humitat: -
 • > Altres: -

Consum anual: Hivern 2008/09: 64,34 tones.

Producció de cendres: Recuperació de cendres per compostatge.

Aspectes econòmics

 • Cost inversió: 72.000 €
 • Ajuts públics:
  Departament d'Educació (Generalitat de Catalunya). Edifici de nova construcció 100%.
 • Temps amortització (anys): 0
 • Estalvi emissions de combustibles fòssils: 94,9%

Observacions

Al principi va ser necessari un calibratge de la caldera pel tipus d'estella.

Dades de contacte

Servei de Desenvolupament Rural (Laura Megias)
695 413 874
sdr.consorci@llucanes.cat