Inici > Avantatges de la BFP
 
Positius   Negatius

Creació de llocs de treball: l’energia produïda per la biomassa es contempla com una energia activa pel que fa l’ocupació (les energies eòlica i fotovoltaica es consideren energies passives en aquest punt), ja que implica la creació de llocs de treball al medi rural i la fixació de població.

Millora de les masses forestals (augment de la qualitat dels beneficis socials generats). Millora del potencial de l’ús lúdic.

 

La manca d’informació s’utilitza per generar oposició. En moltes ocasions es busca la confusió amb instal·lacions d’incineració.

 
Inici > Avantatges de la BFP