Inici > Unitats de conversió i caracterització qualitativa d’espècies forestals
 

Espècie/
 font

Humitat
(% en b.h.)

PCS0
(kcal/kg)

PCI0
(kcal/kg)

PCI
(H: 20% en b.s.) (kcal/kg)

Cendres
(% en b.s.)

Carboni
(% en b.s.)

Nitrogen
(% en b.s.)

Hidrogen
(% en b.s.)

Coníferes

Abies alba

 Fundació Abertis, 2005

 

 4.816

 4.500

 3.653

 

 

 

 

Pinus halepensis

 Fundació Abertis, 2005

 

 5.138

 4.822

 3.921

 

 

 

 

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.764

 

 

 

 

 CTFC, 2008

 

 4.775

 4.480

 

 1,13

 49,58

 0,16

 6,02

 CFC, 2009

 49,27

 4.593

 4.305

 

 0,53

 44,35

 <0,02

 5,85

Pinus nigra

 CTFC, 2008

 

 4.819

 4.518

 

 0,78

 50,57

 0,17

 6,11

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.852

 

 

 

 

Pinus pinaster

 Fundació Abertis, 2005

 

 4.820-4.849

 4.504-4.533

 3.656-3.680

 

 

 

 

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.866

 

 

 

 

Pinus pinea

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.908

 

 

 

 

Pinus radiata

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.665

 

 

 

 

Pinus sylvestris

 CFC, 2009

 42,99

 4.982

 4.689

 

 0,35

 43,13

 0,05

 5,95

 Fundació Abertis, 2005

 

 

 4.240-4.639

 3.436-3.768

 

 

 

 

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.957

 

 

 

 

   

Font: elaboració Consorci Forestal de Catalunya, 2009
b.h.: base humida
% b.s.: percentatge en base seca
Clor: <0,04% en b.s. per les mostres del Consorci Forestal de Catalunya
Sofre: <0,05% en b.s. per les mostres del Consorci Forestal de Catalunya
PCS0: poder calorífic superior a un 0% d’humitat
PCI0: poder calorífic inferior a un 0% d’humitat

 
Inici > Unitats de conversió i caracterització qualitativa d’espècies forestals