Inici > Unitats de conversió i caracterització qualitativa d’espècies forestals
 

Espècie/
 font

Humitat
(% en b.h.)

PCS0
(kcal/kg)

PCI0
(kcal/kg)

PCI
(H: 20% en b.s.) (kcal/kg)

Cendres
(% en b.s.)

Carboni
(% en b.s.)

Nitrogen
(% en b.s.)

Hidrogen
(% en b.s.)

Escorça

 CFC, 2009
(mostra de diferents coníferes)

 44,60

 4.834

 4.570

 

 6,46

 46,20

 0,18

 5,36

 IDAE, 2007
(mostra de diferents coníferes)

 

 5.030

 

 3.650

 

 

 

 

 Fundació Abertis, 2005
(mostra de diferents coníferes)

 

 5.030

 4.714

 3.831

 

 

 

 

 CTFC, 2008
(escorça Pinus halepensis)

 

 4.875

 4.605

 

 2,88

 50,53

 0,14

 5,49

 CTFC, 2008
(escorça Pinus nigra)

 

 4.969

 4.693

 

 2,87

 51,41

 0,22

 5,61

 IDAE, 2007
(mostra de diferents frondoses)

 

 4.670

 

 3.370

 

 

 

 

 Fundació Abertis, 2005
(mostra de diferents frondoses)

 

 4.670

 4.354

 3.531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Font: elaboració Consorci Forestal de Catalunya, 2009
b.h.: base humida
% b.s.: percentatge en base seca
Clor: <0,04% en b.s. per les mostres del Consorci Forestal de Catalunya
Sofre: <0,05% en b.s. per les mostres del Consorci Forestal de Catalunya
PCS0: poder calorífic superior a un 0% d’humitat
PCI0: poder calorífic inferior a un 0% d’humitat

 
Inici > Unitats de conversió i caracterització qualitativa d’espècies forestals