Pavelló Municipal d’Arbúcies

 

Ubicació

Terme municipal: Arbúcies.
Comarca: la Selva.
Propietat/ promotor: Municipal.

Any d’inici de funcionament de la instal·lació: 2006 (revisada: 11/2009).

Instal·lació i equips

Descripció del procés de valorització de la biomassa

 • Tipus de conversió tèrmica: Combustió convencional.
 • Tipus d’energia generada: Tèrmica.

Descripció dels equips instal·lats

 • Caldera: Dues calderes Froling Turbomat de 150 kW cada una amb un rendiment del 92% amb un cremador mòbil.
 • Sistemes de sortida de fums: Bescanviador amb sistema de neteja de fums EOS i un sistema de recuperació de fums (turbo).
 • Sitja:
  • > Dimensions i capacitat (m3): 128 m3.
  • > Sistema de descàrrega: Semisoterrada amb descàrrega amb grua.
  • > Sistema d’alimentació: Ballesta circular a la sitja i vis sense fi per arribar fins la caldera.

Descripció dels usos

Calefacció i ACS per al pavelló de 2.400 m2

Biomassa utilitzada

Tipus: Estella forestal. Inicialment van utilitzar restes de poda, posterioment closca d’avellana, closca d’ametlla i, finalment, estella forestal.
Distància de subministrament (km): 50 km.
Requeriments:
 • > Granulometria-mida: 5 – 20 mm.
 • > Humitat: 15%.
 • > Altres: Separació de partícules fines (< 5 mm).

Consum anual: 40-50 tones.

Producció de cendres: 0’25 m3 s’utilitzen per adobar jardins del municipi.

Aspectes econòmics

 • Cost inversió: 272.000,00 € (inclosa tota l’obra civil).
 • Ajuts públics:
  Pla d’Acció de la Diputació de Girona: 28.483,87 € (10,5%)
  Ajut directe de la Diputació de Girona: 25.249,43 € (9,3%)
  Amortització de crèdit IDAE: 51.840,00 € (19,06%)
  ICAEN: 27.952,00 € (10,28%)
 • Temps amortització (anys): -
 • Estalvi emissions de combustibles fòssils: 71 tn/any.

Dades de contacte

Regidora de Medi Ambient (Anna Pintu)
972 860 001
mediambient@ajarbucies.cat

Vincles
www.ajarbucies.cat