Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

 

Ubicació

Terme municipal: Solsona.
Comarca: Solsonès.
Propietat/ promotor: Públic, en forma de consorci.

Any d’inici de funcionament de la instal·lació: 2008 (revisada: 11/2009).

Instal·lació i equips

Descripció del procés de valorització de la biomassa

 • Tipus de conversió tèrmica: Combustió convencional.
 • Tipus d’energia generada: Tèrmica.

Descripció dels equips instal·lats

 • Caldera: Herz BioMatic BioControl 350, de 350 kW (amb un rendiment del 93-94% i una potència de treball de 79 a 350 kW), graella mòbil i modulant, neteja automàtica dels intercanviadors de calor, sonda Lambda.
 • Sistemes de sortida de fums: Cicló de fums.
 • Sitja:
  • > Dimensions i capacitat (m3): 66 m3.
  • > Sistema de descàrrega: Soterrada, amb descàrrega per gravetat (camió basculant).
  • > Sistema d’alimentació: Ballesta amb vis-sens-fi.

Descripció dels usos

Calefacció tèrmica mitjançant sistema de fankoils i per aigua calenta.

Biomassa utilitzada

Tipus: Estella de bosc.
Distància de subministrament (km): 8,5 km.
Requeriments:
 • > Granulometria-mida: G50 (5,6 – 31,5 mm).
 • > Humitat: w35 (30 – 35% HBH).
 • > Altres: -

Consum anual: 45 tones (al 35% HBH).

Producció de cendres: 400 kg/any, amb aplicació per jardineria (barreja amb terra vegetal).

Aspectes econòmics

 • Cost inversió: 158.000 €.
 • Ajuts públics:
  El 50%.
 • Temps amortització (anys): 10 anys.
 • Estalvi emissions de combustibles fòssils: 45.360 kg CO2/any.

Observacions

Edifici d’oficines nou, ben aïllat, amb un funcionament d’11 hores/dia durant 5 dies/setmana, i una superfície a calefactar actual de 3.600 m2 (en un futur també calefactarà l’edifici del CEDRICAT, d’uns 800 m2.).

Dades de contacte

Vincles
www.ctfc.cat