Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Pals de coníferes
Pals de Coníferes Vic Octubre 2019 72.00 | 72.00 €/t = | = Gràfica