Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Coníferes
Pi blanc (bord) De més de 16 cm Ø Vic Octubre 2019 46.00 | 47.00 €/t = | = Gràfica
Pi douglas De més de 14 cm Ø Vic Octubre 2019 60.00 | 63.00 €/t = | = Gràfica
Pi douglas De més de 30 cm Ø Vic Octubre 2019 75.00 | 90.00 €/t = | = Gràfica
Pi insignis De més de 18 cm Ø Vic Octubre 2019 56.00 | 66.00 €/t = | = Gràfica
Pi insignis De més de 30 cm. Vic Octubre 2019 67.00 | 80.00 €/t = | = Gràfica
Pi marítim De més de 18 cm Ø Vic Octubre 2019 48.00 | 53.00 €/t = | = Gràfica
Pi negre De més de 16 cm Ø Vic Octubre 2019 51.00 | 55.00 €/t = | = Gràfica
Pi pinyer De més de 18 cm Ø Vic Octubre 2019 43.00 | 46.00 €/t = | = Gràfica
Pi roig De més de 14 cm Ø Vic Octubre 2019 50.00 | 54.00 €/t = | = Gràfica
Pinassa De més de 14 cm Ø Vic Octubre 2019 46.00 | 50.00 €/t = | = Gràfica