Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Suro
Pelegrí Girona Novembre 2019 800.00 | 900.00 €/t = | = Gràfica
Suro (qualitat A) Girona Novembre 2019 2300.00 | 2300.00 €/t = | = Gràfica
Suro (qualitat B) Girona Novembre 2019 1500.00 | 1500.00 €/t = | = Gràfica
Suro cremat Girona Novembre 2019 350.00 | 400.00 €/t = | = Gràfica
Suro enrassat (no cremat) Girona Març 2018 1100.00 | 1100.00 €/t = | = Gràfica
Suro trituració (rebuig) no cremat Pela de suro - trituració - verd (rebuig) Girona Maig 2017 510.00 | 510.00 €/t = | = Gràfica
Suro trituració (rebuig) no cremat Girona Novembre 2019 1000.00 | 1100.00 €/t = | = Gràfica