Gràfica de preus
Maig 2017 Nov 2017 Març 2018 Maig 2018 Oct 2018 Maig 2019 Nov 2019
Màx. 510.00 € 510.00 € 1100.00 € 1100.00 € 1100.00 € 1100.00 € 1100.00 €
Mín. 510.00 € 510.00 € 1100.00 € 1100.00 € 1100.00 € 1000.00 € 1000.00 €

Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
Suro trituració (rebuig) no cremat Girona Novembre 2019 1000.00 | 1100.00 €/t
Suro trituració (rebuig) no cremat Girona Maig 2019 1000.00 | 1100.00 €/t
Suro trituració (rebuig) no cremat Girona Octubre 2018 1100.00 | 1100.00 €/t
Suro trituració (rebuig) no cremat Girona Maig 2018 1100.00 | 1100.00 €/t
Suro trituració (rebuig) no cremat Girona Març 2018 1100.00 | 1100.00 €/t
Suro trituració (rebuig) no cremat Girona Novembre 2017 510.00 | 510.00 €/t
Suro trituració (rebuig) no cremat Girona Maig 2017 510.00 | 510.00 €/t