Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Fustes trituració
Castanyer (St.Gaudens) Vic Novembre 2019 45.00 | 45.00 €/t = | = Gràfica
Coníferes GENERAL Vic Octubre 2019 30.00 | 35.00 €/t = | = Gràfica
Coníferes (St.Gaudens) Vic Octubre 2019 50.00 | 50.00 €/t = | = Gràfica
Eucalipto (St.Gaudens) Vic Octubre 2019 50.00 | 50.00 €/t = | = Gràfica
Faig (St.Gaudens) Vic Novembre 2019 50.00 | 50.00 €/t = | = Gràfica
Frondoses GENERAL Vic Octubre 2019 30.00 | 32.00 €/t = | = Gràfica
Frondoses (St.Gaudens) Vic Octubre 2019 48.00 | 48.00 €/t = | = Gràfica