Inici > Vincles
 
 

ADABE
Associació per a la Difusió de la Biomassa a Espanya.

AEBIOM
L’Associació Europea de Biomassa (European Biomass Association) és una ONL internacional amb base a Brussel·les que té la missió de representar la bioenergia a nivell de la Unió Europea.

APPA
La Asociación de Productores de Energías Renovables agrupa les empreses que operen en el sector de les energies renovables amb l’objectiu de contribuir a crear les condicions favorables al desenvolupament de les energies amb fonts renovables.

ACM Associació Catalana de Municipis.

AVEBIOM
La Asociación Española de Valoritzación de la Biomasa té l’objectiu de promoure el desenvolupament del sector de la bioenergia.

APERCA
Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya.

BIODAT
Base de dades viva creada amb l’objectiu de normalitzar els conceptes i característiques de la biomassa com a punt fonamental per promoure l’ús de la biomassa.

BOIS ENERGIE 66
Associació que desenvolupa la seva activitat al voltant de totes les accions relatives a l’organització, la promoció i el desenvolupament del sector de la biomassa forestal.

CTFC Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

CIEMAT
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació, és un organisme públic d’investigació en matèries d’energia i de medi ambient.

CFC Consorci Forestal de Catalunya.

CPF
El Centre de la Propietat Forestal és un òrgan de l’Administració Forestal de Catalunya, participat pel sector forestal privat, que té com a objectiu promoure l’ordenació i la gestió dels boscos de titularitat privada. L’any 2006 va editar el llibre Aprofitament i desembosc de biomassa forestal.

ECN Phyllis: Phyllis
Base de dades creada per l’ECN (Energy research Centre of the Netherlands) que conté informació de la composició de la biomassa i dels residus. La base de dades permet analitzar dades de biomasses concretes disponibles i ofereix també la possibilitat d’obtenir les composicions mitjanes de qualsevol de les combinacions amb grups i subgrups de matèries.

FERCA Federació Catalana d’Associacions Territorials d’Empreses d’Instal·ladors.

ICAEN Institut Català de l’Energia. Departament d’Economia i Finances.

IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía.

INFOBIOMASSA
Butlletí electrònic de difusió de notícies i esdeveniments d’actualitat relacionats amb la biomassa.

IREC
Institut de Recerca d’Energia de Catalunya.

Qnorm
Qualitat i Medi Ambient dóna resposta a les necessitats organitzatives de les empreses i les administracions.  

 

 
Inici > Vincles