Inici
 • > Biomassa i ocupació
 

Biomassa i ocupació

La biomassa forestal primària (BFP) és l’energia renovable que més pot ajudar a la creació de nous llocs de treball. Fet fonamental en l’àmbit rural, ja que fixa població i afavoreix la cohesió social i territorial i també el desenvolupament local. Així ho recull el projecte INNObiomassa que l’Associació Catalana de Municipis, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el Consorci Forestal de Catalunya, la Federació d’Empresaris Instal·ladors de Catalunya i Qnorm, han desenvolupat al llarg del 2011, amb el suport del SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l’Ordre TRE/293/2010.

La biomassa forestal primària (BFP) és una oportunitat per evolucionar cap a un model de sostenibilitat energètica de futur, però també és una oportunitat per crear llocs de treball nous i generar economia i ocupació. L’experiència realitzada en sis àrees pilot de Catalunya, com són el Gironès, l’Anoia, el Solsonès, la Noguera, part del Priorat, la Ribera d’Ebre i el Baix Camp i l’àrea del Montnegre i el Corredor evidencia que aquesta pot ser una font d’ocupació capaç de dinamitzar l’activitat silvícola, tot afavorint l’equilibri territorial sobretot en zones rurals.

Es calcula que en les sis àrees pilot i donant continuïtat a les iniciatives del projecte es poden crear un total de 453 llocs de treball per a la producció i consum d’estella forestal, provinent de boscos.


La BFP pot comportar la creació de LLOCS DE TREBALL DIRECTES

 • Gestió forestal: planificació i inventari de les masses forestals; organització i calendari dels treballs posteriors.
 • Aprofitament forestal: tallada, desembosc, reunió de fusta, esbrancada i apilada.
 • Transport de la fusta en roll a centre de logística.
 • Organització i gestió de centre de logística.
 • Transformació de la biomassa forestal en biocombustibles sòlids: estellat, assecatge, emmagatzematge i control de la qualitat.
 • Transport i subministrament dels biocombustibles als centres de consum i/o usuaris.

I la creació de LLOCS DE TREBALL INDIRECTES

 • Relacionats amb el manteniment i reparació de maquinària forestal i de transport.
 • Enginyeries i consultories per l’estudi de la viabilitat de projectes.
 • Fabricació, distribució i manteniment de calderes de biomassa forestal.
 • Elements constructius relacionats amb instal·lacions: sitges, obres, rases, etc.
 • R+D+i en tots els processos de producció, transformació i tecnologia per a l’obtenció d’energia a partir de biomassa forestal.

La BFP també pot comportar NOVES OPORTUNITATS LABORALS

S’identifiquen tres nínxols nous en el mercat de la biomassa que generen oportunitats d’emprenedoria i llocs de treball:

 • Empreses de serveis energètics (ESE)
  • Servei integral, tipus renting
 • Empreses industrials i de serveis
  • Fabricants de calderes i de components
  • Instal·ladors especialitzats
  • Enginyeries/consultories
 • Spin-off / Start –Ups
  • Dissenys de protocols de transformació de la biomassa en energia
  • Disseny d’enginyeria de cogeneració
  • Suport a la gestió/explotació energètica
  • Software de subministrament i operacions
 
Inici
 • > Biomassa i ocupació