Espècie/
 font

Humitat
(% en b.h.)

PCS0
(kcal/kg)

PCI0
(kcal/kg)

PCI
(H: 20% en b.s.) (kcal/kg)

Cendres
(% en b.s.)

Carboni
(% en b.s.)

Nitrogen
(% en b.s.)

Hidrogen
(% en b.s.)

Coníferes

Abies alba

 Fundació Abertis, 2005

 

 4.816

 4.500

 3.653

 

 

 

 

Pinus halepensis

 Fundació Abertis, 2005

 

 5.138

 4.822

 3.921

 

 

 

 

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.764

 

 

 

 

 CTFC, 2008

 

 4.775

 4.480

 

 1,13

 49,58

 0,16

 6,02

 CFC, 2009

 49,27

 4.593

 4.305

 

 0,53

 44,35

 <0,02

 5,85

Pinus nigra

 CTFC, 2008

 

 4.819

 4.518

 

 0,78

 50,57

 0,17

 6,11

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.852

 

 

 

 

Pinus pinaster

 Fundació Abertis, 2005

 

 4.820-4.849

 4.504-4.533

 3.656-3.680

 

 

 

 

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.866

 

 

 

 

Pinus pinea

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.908

 

 

 

 

Pinus radiata

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.665

 

 

 

 

Pinus sylvestris

 CFC, 2009

 42,99

 4.982

 4.689

 

 0,35

 43,13

 0,05

 5,95

 Fundació Abertis, 2005

 

 

 4.240-4.639

 3.436-3.768

 

 

 

 

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.957

 

 

 

 

Frondoses

 IDAE, 2007
(Fusta i branques de frondoses)

 

 4.600

 

 3.331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acer monspessulanum

 Fundació Abertis, 2005

 

 4.503

 4.187

 3.392

 

 

 

 

Alnus glutinosa

 Fundació Abertis, 2005

 63,49

 4.715

 4.399

 3.568

 0,6

 

 

 

Arbutus unedo

 Fundació Abertis, 2005

 

 5.113

 4.797

 3.900

 

 

 

 

Castanea sativa

 CFC, 2009

 41,13

 4.449

 4.176

 

 0,06

 45,12

 0,03

 5,55

 Fundació Abertis, 2005

 51,39

 4.734

 4.418

 3.584

 

 

 

 

 Infoliège (núm. 16), 2009

 

 

 4.453

 

 

 

 

 

Eucalyptus globulus

 Fundació Abertis, 2005

 

 4.778

 4.462

 3.621

 

 

 

 

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.527

 

 

 

 

Fagus sylvatica

 CFC, 2009

 42,11

 4.609

 4.325

 

 0,56

 44,82

 <0,02

 5,78

 Fundació Abertis, 2005

 

 4.579-4.680

 4.263-4.364

 3.455-3.539

 

 

 

 

 Infoliège (núm. 16), 2009

 

 

 4.361

 

 

 

 

 

Populus nigra

 CFC, 2009

 54,04

 4.738

 4.453

 

 0,8

 45,88

 <0,02

 5,80

 Fundació Abertis, 2005

 

 

 4.133-4.285

 3.347-3.473

 

 

 

 

Prunus avium

 Fundació Abertis, 2005

 

 4.584-4.746

 4.268-4.430

 3.459-3.594

 

 

 

 

Quercus humilis

 CFC, 2009

 37-42

 4.513-4.552

 4.237-4.274

 

 1,14-1,47

 44,38-45,29

 <0,10

 5,61-5,66

Quercus ilex

 CFC, 2009

 36,75

 4.557

 4.288

 

 1,78

 43,29

 0,10

 5,46

 Fundació Abertis, 2005

 

 4.815

 4.535-4.499

 3.682-3.652

 

 

 

 

 Infoliège (núm. 16), 2009

 

 

 4.334

 

 

 

 

 

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.885

 

 

 

 

Quercus faginea

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.598

 

 

 

 

Quercus petraea

 Fundació Abertis, 2005

 

 4.622

 4.306

 3.491

 

 

 

 

Quercus pyrenaica

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.997

 

 

 

 

Quercus robur

 AENOR, 2001

 

 

 

 3.707

 

 

 

 

Quercus suber

 Fundació Abertis, 2005

 

 4.887

 4.571

 3.712

 

 

 

 

 Infoliège (núm. 16), 2009

 

 

 4.354

 

 

 

 

 

Robinia pseudocacia

 Fundació Abertis, 2005

 

 

 4.262

 3.454

 

 

 

 

Salix alba

 Fundació Abertis, 2005

 

 4.220

 3.904

 3.156

 

 

 

 

Tilia cordata

 Fundació Abertis, 2005

 

 

 4.478

 3.634

 

 

 

 

Ulmus minor

 Fundació Abertis, 2005

 

 

 3.974-4.423

 3.214-3.588

 

 

 

 

Escorça

 CFC, 2009
(mostra de diferents coníferes)

 44,60

 4.834

 4.570

 

 6,46

 46,20

 0,18

 5,36

 IDAE, 2007
(mostra de diferents coníferes)

 

 5.030

 

 3.650

 

 

 

 

 Fundació Abertis, 2005
(mostra de diferents coníferes)

 

 5.030

 4.714

 3.831

 

 

 

 

 CTFC, 2008
(escorça Pinus halepensis)

 

 4.875

 4.605

 

 2,88

 50,53

 0,14

 5,49

 CTFC, 2008
(escorça Pinus nigra)

 

 4.969

 4.693

 

 2,87

 51,41

 0,22

 5,61

 IDAE, 2007
(mostra de diferents frondoses)

 

 4.670

 

 3.370

 

 

 

 

 Fundació Abertis, 2005
(mostra de diferents frondoses)

 

 4.670

 4.354

 3.531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prova

   

Font: elaboració Consorci Forestal de Catalunya, 2009
b.h.: base humida
% b.s.: percentatge en base seca
Clor: <0,04% en b.s. per les mostres del Consorci Forestal de Catalunya
Sofre: <0,05% en b.s. per les mostres del Consorci Forestal de Catalunya
PCS0: poder calorífic superior a un 0% d’humitat
PCI0: poder calorífic inferior a un 0% d’humitat