Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Llenya
Alzina Vic Octubre 2018 65.00 | 75.00 €/t = | = Gràfica
Faig Vic Octubre 2018 49.00 | 50.00 €/t = | = Gràfica
Roure Vic Octubre 2018 51.00 | 55.00 €/t = | = Gràfica
Suro pelut Vic Octubre 2018 42.00 | 48.00 €/t = | = Gràfica
Estella
Pèl·let
Frondoses
Acàcia Prima de 8 a 23 cm de diàmetre Vic Octubre 2018 63.00 | 70.00 €/t = | = Gràfica
Acàcia Gruixuda de més de 23 cm. de diàmetre Vic Octubre 2018 60.00 | 65.00 €/t = | = Gràfica
Blada De 18 a 20 més cm Ø Vic Octubre 2018 57.00 | 81.00 €/t = | = Gràfica
Castanyer De 18 a més cm Ø Vic Octubre 2018 57.00 | 63.00 €/t = | = Gràfica
Castanyer Barramenta Vic Octubre 2018 33.00 | 36.00 €/t = | = Gràfica
Faig De 20 a més cm Ø Vic Octubre 2018 66.00 | 72.00 €/t = | = Gràfica
Faig Superior (min. 35 cm. de diàmetre) Vic Octubre 2018 75.00 | 100.00 €/t = | = Gràfica
Freixe Superior (min. 35 cm. de diàmetre) Vic Octubre 2018 80.00 | 105.00 €/t = | = Gràfica
Freixe Freixe de 20 a 30 cm. de diàmetre tallat a mida Vic Octubre 2018 60.00 | 65.00 €/t = | = Gràfica
Plàtan De 25 a més cm Ø Vic Octubre 2018 40.00 | 52.00 €/t = | = Gràfica
Pollancre (m³ sobre serradora) Xapa 1a. (€/m³) Vic Octubre 2018 62.00 | 67.00 = | = Gràfica
Pollancre (m³ sobre serradora) Xapa 2a. (€/m³) Vic Octubre 2018 52.00 | 57.00 = | = Gràfica
Roure Fulla ample i pènol de 25 més cm Ø Vic Octubre 2018 72.00 | 90.00 €/t = | = Gràfica
Roure Fulla petita de 23 més cm Ø Vic Octubre 2018 51.00 | 60.00 €/t = | = Gràfica
Vern de 25 a mes cm. de diàmetre Vic Octubre 2018 54.00 | 57.00 €/t = | = Gràfica
Coníferes
Pi blanc (bord) De més de 16 cm Ø Vic Octubre 2018 44.00 | 46.00 €/t = | = Gràfica
Pi douglas De més de 14 cm Ø Vic Octubre 2018 60.00 | 63.00 €/t = | = Gràfica
Pi douglas De més de 30 cm Ø Vic Octubre 2018 75.00 | 90.00 €/t = | = Gràfica
Pi insignis De més de 18 cm Ø Vic Octubre 2018 56.00 | 66.00 €/t = | = Gràfica
Pi insignis De més de 30 cm. Vic Octubre 2018 67.00 | 80.00 €/t = | = Gràfica
Pi marítim De més de 18 cm Ø Vic Octubre 2018 48.00 | 53.00 €/t = | = Gràfica
Pi negre De més de 16 cm Ø Vic Octubre 2018 51.00 | 55.00 €/t = | = Gràfica
Pi pinyer De més de 18 cm Ø Vic Octubre 2018 41.00 | 44.00 €/t = | = Gràfica
Pi roig De més de 14 cm Ø Vic Octubre 2018 50.00 | 54.00 €/t = | = Gràfica
Pinassa De més de 14 cm Ø Vic Octubre 2018 46.00 | 50.00 €/t = | = Gràfica
Pals de coníferes
Pals de Coníferes Vic Octubre 2018 68.00 | 68.00 €/t = | = Gràfica
Suro
Pelegrí Vic Octubre 2018 900.00 | 900.00 €/t = | = Gràfica
Suro (qualitat A) Vic Octubre 2018 2150.00 | 2150.00 €/t = | = Gràfica
Suro (qualitat B) Vic Octubre 2018 1500.00 | 1500.00 €/t = | = Gràfica
Suro cremat Vic Octubre 2018 350.00 | 350.00 €/t = | = Gràfica
Suro enrassat (no cremat) a partir de Vic Març 2018 1100.00 | 1100.00 €/t = | = Gràfica
Suro trituració (rebuig) no cremat Pela de suro - trituració - verd (rebuig) Vic Maig 2017 510.00 | 510.00 €/t = | = Gràfica
Suro trituració (rebuig) no cremat Vic Octubre 2018 1100.00 | 1100.00 €/t = | = Gràfica
Fustes trituració
Castanyer (St.Gaudens) Vic Octubre 2018 45.50 | 45.50 €/t = | = Gràfica
Coníferes GENERAL Vic Octubre 2018 29.00 | 32.00 €/t = | = Gràfica
Coníferes (St.Gaudens) Vic Octubre 2018 49.00 | 49.00 €/t = | = Gràfica
Eucalipto (St.Gaudens) Vic Octubre 2018 50.50 | 50.50 €/t = | = Gràfica
Faig (St.Gaudens) Vic Octubre 2018 50.50 | 50.50 €/t = | = Gràfica
Frondoses GENERAL Vic Octubre 2018 26.00 | 31.00 €/t = | = Gràfica
Frondoses (St.Gaudens) Vic Octubre 2018 47.50 | 47.50 €/t = | = Gràfica
Fusta llarga
Fusta llarga de més de 14 cm de diàmetre Pi roig de més de 14 cm de diàmetre Vic Octubre 2018 47.00 | 52.00 €/t = | = Gràfica
Fusta llarga de més de 14 cm de diàmetre Pinassa de més de 14 cm de diàmetre Vic Octubre 2018 43.00 | 48.00 €/t = | = Gràfica
Fusta llarga de més de 14 cm de diàmetre Pi blanc (bord) de més de 16 cm de diàmetre Vic Octubre 2018 41.00 | 45.00 €/t = | = Gràfica