Gràfica de preus
Març 2018 Oct 2018
Màx. 45.00 € 45.00 €
Mín. 41.00 € 41.00 €

Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
Fusta llarga de més de 14 cm de diàmetre Pi blanc (bord) de més de 16 cm de diàmetre Vic Octubre 2018 41.00 | 45.00 €/t
Fusta llarga de més de 14 cm de diàmetre Pi blanc (bord) de més de 16 cm de diàmetre Vic Març 2018 41.00 | 45.00 €/t