Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Suro
Pelegrí Girona Octubre 2021 550.00 | 600.00 €/t = | = Gràfica
Suro (qualitat A) Girona Octubre 2021 2800.00 | 2800.00 €/t = | = Gràfica
Suro (qualitat B) Girona Octubre 2021 1500.00 | 1500.00 €/t = | = Gràfica
Suro cremat Girona Octubre 2021 300.00 | 350.00 €/t = | = Gràfica
Suro enrassat (no cremat) Girona Març 2018 1100.00 | 1100.00 €/t = | = Gràfica
Suro trituració (rebuig) no cremat Pela de suro - trituració - verd (rebuig) Girona Maig 2017 510.00 | 510.00 €/t = | = Gràfica
Suro trituració (rebuig) no cremat Girona Octubre 2021 800.00 | 950.00 €/t = | = Gràfica