Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Suro
Pelegrí Vic Octubre 2018 900.00 | 900.00 €/t = | = Gràfica
Suro (qualitat A) Vic Octubre 2018 2150.00 | 2150.00 €/t = | = Gràfica
Suro (qualitat B) Vic Octubre 2018 1500.00 | 1500.00 €/t = | = Gràfica
Suro cremat Vic Octubre 2018 350.00 | 350.00 €/t = | = Gràfica
Suro enrassat (no cremat) a partir de Vic Març 2018 1100.00 | 1100.00 €/t = | = Gràfica
Suro trituració (rebuig) no cremat Pela de suro - trituració - verd (rebuig) Vic Maig 2017 510.00 | 510.00 €/t = | = Gràfica
Suro trituració (rebuig) no cremat Vic Octubre 2018 1100.00 | 1100.00 €/t = | = Gràfica