Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Suro
Pela suro "en rasa" verd sobre magazem sense colasses ni trossos Vic Gener 1970 | = | = Gràfica