Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Coníferes
Pi blanc (bord) De més de 16 cm Ø Vic Setembre 2021 48.00 | 53.00 €/t = | = Gràfica
Pi douglas De més de 14 cm Ø Vic Setembre 2021 67.00 | 72.00 €/t = | = Gràfica
Pi douglas De més de 30 cm Ø Vic Setembre 2021 100.00 | 125.00 €/t = | = Gràfica
Pi insignis De més de 18 cm Ø Vic Setembre 2021 63.00 | 75.00 €/t = | = Gràfica
Pi insignis De més de 30 cm. Vic Setembre 2021 76.00 | 89.00 €/t = | = Gràfica
Pi marítim De més de 18 cm Ø Vic Setembre 2021 55.00 | 62.00 €/t = | = Gràfica
Pi negre De més de 16 cm Ø Vic Setembre 2021 56.00 | 62.00 €/t = | = Gràfica
Pi pinyer De més de 18 cm Ø Vic Setembre 2021 47.00 | 52.00 €/t = | = Gràfica
Pi roig De més de 14 cm Ø Vic Setembre 2021 57.00 | 63.00 €/t = | = Gràfica
Pinassa De més de 14 cm Ø Vic Setembre 2021 49.00 | 57.00 €/t = | = Gràfica