Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Coníferes
Pi (llata) de 8 a 25 cm Ø Vic Octubre 2011 35.00 | 35.00 €/t = | = Gràfica
Pi blanc (bord) De més de 14 cm Ø Vic Octubre 2011 38.00 | 39.00 €/t = | = Gràfica
Pi douglas De més de 14 cm Ø Vic Octubre 2011 51.00 | 55.00 €/t = | = Gràfica
Pi douglas De més de 30 cm Ø Vic Octubre 2011 75.00 | 87.00 €/t = | = Gràfica
Pi douglas De més de 16 cm Ø Vic Gener 1970 | = | = Gràfica
Pi insignis De més de 18 cm Ø Vic Octubre 2011 51.00 | 66.00 €/t = | = Gràfica
Pi marítim De més de 18 cm Ø Vic Octubre 2011 45.00 | 51.00 €/t = | = Gràfica
Pi negre De més de 16 cm Ø Vic Octubre 2011 47.00 | 53.00 €/t = | = Gràfica
Pi pinyer De més de 18 cm Ø Vic Octubre 2011 39.00 | 42.00 €/t = | = Gràfica
Pi roig De més de 14 cm Ø Vic Octubre 2011 46.00 | 51.00 €/t = | = Gràfica
Pi variat de 12 a 25 cm Ø Vic Octubre 2011 44.00 | 48.00 €/t = | = Gràfica
Pinassa De més de 14 cm Ø Vic Octubre 2011 42.00 | 48.00 €/t = | = Gràfica