Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Pèl·let
Qualitat 1 Qualitat 1 Vic Febrer 2012 160.00 | 200.00 €/t = | = Gràfica
Qualitat 2 Qualitat 2 Vic Febrer 2012 130.00 | 160.00 €/t = | = Gràfica