Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Estella
Qualitat 1 Qualitat 1 Vic Febrer 2012 70.00 | 87.00 €/t = | = Gràfica
Qualitat 2 Qualitat 2 Vic Febrer 2012 60.00 | 75.00 €/t = | = Gràfica