Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Fustes trituració
Castanyer (St.Gaudens) Vic Octubre 2018 45.50 | 45.50 €/t = | = Gràfica
Coníferes GENERAL Vic Octubre 2018 29.00 | 32.00 €/t = | = Gràfica
Coníferes (St.Gaudens) Vic Octubre 2018 49.00 | 49.00 €/t = | = Gràfica
Eucalipto (St.Gaudens) Vic Octubre 2018 50.50 | 50.50 €/t = | = Gràfica
Faig (St.Gaudens) Vic Octubre 2018 50.50 | 50.50 €/t = | = Gràfica
Frondoses GENERAL Vic Octubre 2018 26.00 | 31.00 €/t = | = Gràfica
Frondoses (St.Gaudens) Vic Octubre 2018 47.50 | 47.50 €/t = | = Gràfica