Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Fustes trituració
Castanyer (St.Gaudens) Vic Setembre 2021 44.00 | 44.00 €/t = | = Gràfica
Coníferes GENERAL Vic Setembre 2021 32.00 | 35.00 €/t = | = Gràfica
Coníferes (St.Gaudens) Vic Setembre 2021 50.00 | 50.00 €/t = | = Gràfica
Eucalipto (St.Gaudens) Vic Setembre 2021 49.00 | 49.00 €/t = | = Gràfica
Faig (St.Gaudens) Vic Setembre 2021 49.00 | 49.00 €/t = | = Gràfica
Frondoses GENERAL Vic Novembre 2020 30.00 | 32.00 €/t = | = Gràfica
Frondoses (St.Gaudens) Vic Novembre 2020 48.00 | 48.00 €/t = | = Gràfica