Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Fustes trituració
Castanyer (Solsona) Vic Octubre 2011 25.30 | 27.05 €/t = | = Gràfica
Castanyer (St.Gaudens) Vic Octubre 2011 35.45 | 38.50 €/t = | = Gràfica
Coníferes (Solsona) Vic Octubre 2011 27.65 | 28.85 €/t = | = Gràfica
Coníferes (St.Gaudens) Vic Octubre 2011 32.95 | 39.50 €/t = | = Gràfica
Eucalipto (Solsona) Vic Octubre 2011 25.30 | 27.05 €/t = | = Gràfica
Eucalipto (St.Gaudens) Vic Octubre 2011 42.85 | 45.90 €/t = | = Gràfica
Faig (Solsona) Vic Octubre 2011 25.30 | 27.05 €/t = | = Gràfica
Faig (St.Gaudens) Vic Octubre 2011 42.85 | 45.90 €/t = | = Gràfica
Frondoses (Solsona) Vic Octubre 2011 25.30 | 27.05 €/t = | = Gràfica
Frondoses (St.Gaudens) Vic Octubre 2011 39.45 | 42.50 €/t = | = Gràfica
Plàtan (Solsona) Vic Octubre 2011 25.30 | 27.05 €/t = | = Gràfica
Plàtan (St.Gaudens) Vic Octubre 2011 39.45 | 42.50 €/t = | = Gràfica