Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Frondoses
Acàcia Prima de 8 a 23 cm de diàmetre Vic Octubre 2018 63.00 | 70.00 €/t = | = Gràfica
Acàcia Gruixuda de més de 23 cm. de diàmetre Vic Octubre 2018 60.00 | 65.00 €/t = | = Gràfica
Blada De 18 a 20 més cm Ø Vic Octubre 2018 57.00 | 81.00 €/t = | = Gràfica
Castanyer De 18 a més cm Ø Vic Octubre 2018 57.00 | 63.00 €/t = | = Gràfica
Castanyer Barramenta Vic Octubre 2018 33.00 | 36.00 €/t = | = Gràfica
Faig De 20 a més cm Ø Vic Octubre 2018 66.00 | 72.00 €/t = | = Gràfica
Faig Superior (min. 35 cm. de diàmetre) Vic Octubre 2018 75.00 | 100.00 €/t = | = Gràfica
Freixe Superior (min. 35 cm. de diàmetre) Vic Octubre 2018 80.00 | 105.00 €/t = | = Gràfica
Freixe Freixe de 20 a 30 cm. de diàmetre tallat a mida Vic Octubre 2018 60.00 | 65.00 €/t = | = Gràfica
Plàtan De 25 a més cm Ø Vic Octubre 2018 40.00 | 52.00 €/t = | = Gràfica
Pollancre (m³ sobre serradora) Xapa 1a. (€/m³) Vic Octubre 2018 62.00 | 67.00 = | = Gràfica
Pollancre (m³ sobre serradora) Xapa 2a. (€/m³) Vic Octubre 2018 52.00 | 57.00 = | = Gràfica
Roure Fulla ample i pènol de 25 més cm Ø Vic Octubre 2018 72.00 | 90.00 €/t = | = Gràfica
Roure Fulla petita de 23 més cm Ø Vic Octubre 2018 51.00 | 60.00 €/t = | = Gràfica
Vern de 25 a mes cm. de diàmetre Vic Octubre 2018 54.00 | 57.00 €/t = | = Gràfica