Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Frondoses
Acàcia Prima de 8 a 23 cm de diàmetre Vic Setembre 2021 63.00 | 70.00 €/t = | = Gràfica
Acàcia Gruixuda de més de 23 cm. de diàmetre Vic Setembre 2021 60.00 | 70.00 €/t = | = Gràfica
Blada De 18 a 20 més cm Ø Vic Setembre 2021 70.00 | 90.00 €/t = | = Gràfica
Castanyer De 18 a més cm Ø Vic Setembre 2021 70.00 | 82.00 €/t = | = Gràfica
Castanyer Barramenta Vic Setembre 2021 40.00 | 45.00 €/t = | = Gràfica
Faig De 20 a més cm Ø Vic Setembre 2021 70.00 | 75.00 €/t = | = Gràfica
Faig Superior (min. 35 cm. de diàmetre) Vic Setembre 2021 75.00 | 100.00 €/t = | = Gràfica
Freixe Superior (min. 35 cm. de diàmetre) Vic Setembre 2021 80.00 | 130.00 €/t = | = Gràfica
Freixe Freixe de 20 a 30 cm. de diàmetre tallat a mida Vic Octubre 2018 60.00 | 65.00 €/t = | = Gràfica
Plàtan De 25 a més cm Ø Vic Setembre 2021 42.00 | 52.00 €/t = | = Gràfica
Pollancre (m³ sobre serradora) Xapa 1a. (€/m³) Vic Setembre 2021 62.00 | 82.00 €/t = | = Gràfica
Pollancre (m³ sobre serradora) Xapa 2a. (€/m³) Vic Setembre 2021 55.00 | 62.00 €/t = | = Gràfica
Roure Fulla ample i pènol de 25 més cm Ø Vic Setembre 2021 100.00 | 130.00 €/t = | = Gràfica
Roure Fulla petita de 23 més cm Ø Vic Setembre 2021 60.00 | 65.00 €/t = | = Gràfica
Vern de 25 a mes cm. de diàmetre Vic Novembre 2020 54.00 | 57.00 €/t = | = Gràfica