Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
  Variació
Mínim | màxim
Històric
Pals de coníferes
Pals de Coníferes Vic Setembre 2021 70.00 | 70.00 €/t = | = Gràfica