Gràfica de preus
Oct 2018
Màx. 65.00 €
Mín. 60.00 €

Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
Freixe Freixe de 20 a 30 cm. de diàmetre tallat a mida Vic Octubre 2018 60.00 | 65.00 €/t