Gràfica de preus
Maig 2016 Maig 2017
Màx. 500.00 € 510.00 €
Mín. 400.00 € 510.00 €

Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
Suro trituració (rebuig) no cremat Pela de suro - trituració - verd (rebuig) Girona Maig 2017 510.00 | 510.00 €/t
Suro trituració (rebuig) no cremat Pela de suro - trituració - verd (rebuig) Girona Maig 2016 400.00 | 500.00 €/t