Gràfica de preus
Maig 2018 Oct 2018 Maig 2019 Nov 2019 Maig 2020 Nov 2020 Oct 2021
Màx. 2150.00 € 2150.00 € 2300.00 € 2300.00 € 2500.00 € 2500.00 € 2800.00 €
Mín. 2150.00 € 2150.00 € 2300.00 € 2300.00 € 2500.00 € 2500.00 € 2800.00 €

Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
Suro (qualitat A) Girona Octubre 2021 2800.00 | 2800.00 €/t
Suro (qualitat A) Girona Novembre 2020 2500.00 | 2500.00 €/t
Suro (qualitat A) Girona Maig 2020 2500.00 | 2500.00 €/t
Suro (qualitat A) Girona Novembre 2019 2300.00 | 2300.00 €/t
Suro (qualitat A) Girona Maig 2019 2300.00 | 2300.00 €/t
Suro (qualitat A) Girona Octubre 2018 2150.00 | 2150.00 €/t
Suro (qualitat A) Girona Maig 2018 2150.00 | 2150.00 €/t