Gràfica de preus
Març 2018
Màx. 1100.00 €
Mín. 1100.00 €

Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
Suro enrassat (no cremat) Girona Març 2018 1100.00 | 1100.00 €/t