Gràfica de preus
Març 2018 Oct 2018
Màx. 1500.00 € 1500.00 €
Mín. 1500.00 € 1500.00 €

Espècie Característiques Mercat Data Preu
Mínim | màxim
Suro (qualitat B) Vic Octubre 2018 1500.00 | 1500.00 €/t
Suro (qualitat B) Vic Març 2018 1500.00 | 1500.00 €/t